Regulamin i warunki rezerwacji

Regulamin i warunki rezerwacji

WARUNKI REZERWACJI

Regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji apartamentu Niniejszy regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia apartamentu. Każdy, kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

1. REZERWACJA

 1. Rezerwacji wypoczynku można dokonać na naszej stronie. Po sprawdzeniu dostępności rezerwowanego apartamentu, w ciągu 24 godzin otrzymacie Państwo odpowiedź w formie elektronicznej. W przypadku przyjęcia rezerwacji treść odpowiedzi będzie następująca:

  Przyjmuję rezerwacje wstępną.
  Koszt pobytu:..........
  Dostaniecie Państwo dane konta do przelewu
  Brak przedpłaty w określonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
  O zaksięgowaniu zaliczki na naszym koncie bankowym, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani oraz otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rezerwacji całkowitej.

 2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego w karcie zgłoszeniowej, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący

2. FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatności za pobyt można dokonać :
  1. w formie gotówki w dniu przyjazdu,
  2. w formie przelewu na 7 dni przed przyjazdem.
 2. Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT- w formularzu rezerwacyjnym (w dodatkowych uwagach) podaj dane firmy oraz nr NIP.
 3. Firma The Apartament service przekazuje apartamenty: posprzątane, sprawne w pełni umeblowane i wyposażone. Prosimy w dniu przyjazdu, przy odbiorze apartamentu zgłosić zauważone usterki, wady oraz uwagi dotyczące czystości w apartamencie. Po przyjęciu apartamentu przez rezerwującego, wszelkie reklamacje dotyczące czystości, uszkodzeń, wad itp. będą odrzucane w całości. Na osobach, które przyjęły apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia , zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały wynajmującego.
 4. W apartamencie znajduje sie komplet pościli i ręczników. Wymiana pościeli następuje na prośbę wynajmującego, nie częściej jednak niż raz na dwa tygodnie. Wymiana ręczników następuje na prośbę wynajmującego, nie częściej niż raz na tydzień.
 5. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-06.00. W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nie przestrzegających ciszy nocnej oraz nie stosujących się do zaleceń przekazywanych przez pracowników obsługi, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy wynajmu.

3. WARUNKI REZYGNACJI

 1. W przypadku dokonania anulowania rezerwacji przez Rezerwującego, nie jest zwracany zadatek jedynie proponowany jest inny termin pobytu
 2. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez Rezerwującego ( lub późniejszego przybycia), bez względu na powód , nie zwracane są pieniędze za niewykorzystany pobyt.
 3. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z apartamentu (bez zgody i wiedzy pracownika firmy), zastrzegane jest prawo do natychmiastowego zerwania umowy wynajmu

4. DANE OSOBOWE

Dokonując rezerwacji na stronie osoba rezerwująca apartament wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych firmy. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

5. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zaznaczenie opcji 'Akceptuję warunki rezerwacji i regulamin' w formularzu rezerwacji oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli Klient nie zaakceptuje warunków Regulaminu, dalsze kontynuowanie procesu rezerwacji apartamentu nie będzie możliwe.

REGULAMIN

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Każde życzenie odnośnie chęci przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać wcześniej. Postaramy się je spełnić w miarę możliwości i posiadanych wolnych miejsc.
 2. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie apartamentu przed 22.00.
 3. W godzinach od 22.00 do 6.00 w apartamentach obowiązuje cisza nocna.
 4. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy
 5. Należność za szkody zostanie naliczona na miejscu zgodnie ze sporządzoną wyceną.
 6. Przed każdorazowym opuszczeniem obiektu prosimy zamknąć drzwi apartamentu
 7. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nie używanie w apartamentach dodatkowych urządzeń elektrycznych takich jak: grzałki, maszynki, grzejniki. Jednocześnie Goście zobowiązani są do przestrzegania podstawowych przepisów przeciwpożarowych.
 9. W apartamentach i w budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 10. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie
 11. Za dzieci bawiące się na terenie obiektu, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 12. Firma wynajmująca nie odpowiada za zaistniałe na jej obiekcie wypadki, nie będące następstwem przyczyn wynikających z wadliwej konstrukcji urządzeń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie apartamentu.
 13. Wszelkie uwagi i wnioski, a także usterki w wyposażeniu apartamentu oraz wady funkcjonowania urządzeń zauważone przez Gości prosimy zgłaszać do personelowi obsługującemu apartamenty
 14. The apartament service nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.